Sugeng Rawuh

Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ngaturaken puji ugi sukur dhumateng Alloh ingkang Moho Kuoso ingkang sampun maringi sedoyo kanikmatan dhumateng kulo lan panjenengan sedanten terutami iman lan islam. Sholawat ugi salam mugi-mugi dipuncurahaken kagem Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa sallam.

Tepangaken, nami kulo DEDI EKO K. Kulo lair wonten ing kito Cepu 24 Agustus 1977, putro ingkang nomer setunggal saking Bapak Suharyo kalian Ibu Nurhayati. Kulo asli tiyang Balun Srikaton, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, JATENG.

Mugi-mugi amargi panjenengan sedanten mampir wonten ing blog kulo niki, kito saged ningkataken tali paseduluran ugi ukhwah islamiyah.Telasipun, mbok menawi wonten ketikan-ketikan kulo ingkang mboten sekeco ning ati panjenengan ugi bhoso jawi kulo ingkang mboten karuwan, kulo nyuwun pangapunten sakderengipun.

Mugi-mugi Alloh maringi kakuatan lan kalancaran dhumateng kito sadoyo kagem makaryo lan ngangsu kawruh.

Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

(email kulo : deddy_ek@yahoo.com)